Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden lees je wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met me op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst ‘ik’, ‘jij’ en ‘programma’ leest dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:
Ik: D.A. Hermeler in m’n bedrijf Soulshine Message ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80235174 en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. Denk aan zielsblauwdruk reading, training, webinar en retreat.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

Ik doe een aanbod op de website, via webinars en e-mailnieuwsbrieven en op andere manieren. Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte. Dat doe je bijvoorbeeld als je met mij een afspraak maar voor een reading, je opgeeft voor een training en/of als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt.

Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Ik behoud me het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van het programma te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

Privacy

Alle informatie die ik van je ontvang, behandel ik strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je levenslessen en talenten enzovoort.

Programma’s

Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij me. Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.

Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Ik ben niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen omdat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.

Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest. Als je 1op1-begeleiding bent overeengekomen, spreken jij en ik samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Afhankelijk van het programma dat je bij me volgt, moet je de betaling voorafgaand aan de start voldoen. Of je krijgt direct na afloop van het programma een factuur die je dan binnen twee weken moet voldoen.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na het maken van een afspraak of na het inschrijven voor een programma.

Daarna wordt je afspraak of inschrijving automatisch definitief. Als je wilt annuleren nadat je afspraak of inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.

  • Meer dan 2 maanden voor de start van het programma: 10% van de prijs.
  • 2 maanden tot 1 maand voor de start van het programma: 25% van de prijs.
  • 1 maand tot 2 weken voor de start van het programma: 50% van de prijs.
  • Minder dan 2 weken voor de start van het programma: 100% van de prijs.

Heeft het programma plaatsgevonden dan vervalt de annuleringsperiode.

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e-mail aan Danielle Hermeler via danielle@daniellehermeler.com te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. En je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie. Binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van het toepassen van de door mij aangereikte kennis en kunde in één van mijn programma’s. Deelname aan een programma is een vrijwillige keuze. Je bent verantwoordelijk voor jezelf en voor jouw daden en handelingen tijdens de programma’s en daarna.

De door mij aangeboden programma’s zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en).

Door je op te geven voor een programma ga ik ervanuit dat je volledig kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en dat je hiermee akkoord bent gegaan.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar danielle@daniellehermeler.com.

Bedrijfsgegevens: Soulshine Message – KvK 80235174 – BTW NL 003411617B94